ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิธีพุทธ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิธีพุทธ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยนางปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราข เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com