จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขัเนพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยวิธีเฉพาะเจะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขัเนพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยวิธีเฉพาะเจะจง
  • จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com