จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com