ข่าวสาร

สพฐ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการ สุขาดี มีความสุข Kick off ร่วมกับ สพฐ. และเปิดครงการ สุขาดี มีความสุข โรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอเมือง

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุมระบบ Zoom Meeting โครงการ สุขาดี มีความสุข Kick off ร่วมกับ สพฐ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 กำหนด โรงเรียนวัดน้ำรอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนต้นแบบ และได้ทำพิธีเปิดโครงการ สุขาดี มีความสุข Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นางสาวอนุธิดา อักษรกูล ผอ. รร.วัดน้ำรอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ครู บุคลากร ลูกจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวมถึง ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดน้ำรอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com