ข่าวสาร

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคาร ที่11 มิถุนายน 2567 น. เวลา 08.00 น. สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล นำปฏิบัติกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้น นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกล่าวชื่มชมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. ทุกคน ที่ตระหนักในการสร้างจิตสำนึก และ แสดงลความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี อีกด้วย

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com