ข่าวสาร

โครงการตักบาตรวันอาทิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 มอบหมายให้บุคลากร สพป.นศ.1 ร่วมโครงการตักบาตรวันอาทิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ณ ริมถนนราชดำเนิน บริเวณด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com