ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ ตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ จุลเลศ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ ตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน และคณะครูโรงเรียนบ้านนาเคียน วัดท่างาม บ้านบางกระบือ และวัดน้ำรอบ(ลานสกา)เป็นวิทยากร บรรยายแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรวม 247 คน

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com