ข่าวสาร

การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567

วันที่17 พฤษภาคม 2567 นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต1 ได้รับมอบหมายจากนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567
โดยมีทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เยาวชนจนจบปริญญาตรี และคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คนณ ห้องประชุมห้องรับรอง 2 (ห้องส่งเสริมฯเดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com