ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกของบุคลากร การชำระเงินสวัสดิการด้วยเงินสด การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.นศ.1 การพิจารณาค่าใช้จ่าย ประจำปี 2565 และได้ร่วมกันกำหนดวันประชุมสมาชิก / ค่าเบี้ยเลี้ยง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com