ข่าวสาร

การประชุม Coaching ผู้ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการประชุม Coaching ผู้ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 และ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ.2566 7 ท่าน โดยมีผู้ได้รับการ Coaching Teams เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 8 ราย และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 6 ราย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง ประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com