ข่าวสาร

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 – 5 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 – 5 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้จัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ในส่วนกลาง และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินในพื้นที่ภูมิภาคได้รับการช่วยเหลือ จึงเกิดขยายผลในการจัดงานมหกรรมฯ ดังกล่าวขึ้น

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com