ข่าวสาร

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยมี นางปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทั้งนี้ กิจกรรมการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 โดยมีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน  

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com