ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี 2566 โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 ตามแนวทางการคัดเลือกที่กำหนดใหม่ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร 5 คน ประเภทผู้สอน 6 คน และประเภทผู้สนับสนุน 3 คน ทั้งนี้ จะรายงานผลให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติทราบ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com