ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดจริยธรรมของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (เพิ่มเติม)

ข้อกำหนดจริยธรรมของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (เพิ่มเติม)

ข้อกำหนดจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com