ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2566 โดยมี ผอ. และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2566 และได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกทุนฯ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและอุปกรณ์กีฬาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสรต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com