ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเเพร่ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นางเยาวมาลย์ มะเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ เเละนายเอกวัฒน์ จุลเลศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนวัดเเพร่ เครือข่ายอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com