ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

21 มิถุนายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ นายสุวิทย์ ดาวังปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com