ข่าวสาร

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด และโรงเรียนบ้านสำนักใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้ให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนที่เข้าทดสอบ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com