รับสมัคร

ข้อมูลการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566)

  • ข้อมูลการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566)
  • ข้อมูลการเรียกบัญชี อ.ก.ค.ศ. 16.พ.ย.66

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com