ข่าวสาร

ประชุมติดตามการดำเนินงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256 นายยงศักดิ์ เชาว์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตกับผู้เรียนได้ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม และมี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพม.นครศรีธรรมราช ผอ.หนุนเสริม จำนวน 5 โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com