จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียงเวทีกลางและเวทีแข่งขัน สำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียงเวทีกลางและเวทีแข่งขัน สำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com