จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมท่อประปาเพื่อใช้ในค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมท่อประปาเพื่อใช้ในค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com