จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างต่ออายุทะเบียนโดเมนเนม เพื่อกำหนดเป็นชื่อเว็บไซต์ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในชื่อ nst1.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างต่ออายุทะเบียนโดเมนเนม เพื่อกำหนดเป็นชื่อเว็บไซต์ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในชื่อ nst1.go.th

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com