จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารแบบเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารแบบเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com