จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ

ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com