จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “ป้ายลดขยะของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1”

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “ป้ายลดขยะของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1” โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com