ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า

e-bidding

e-bidding1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com