ข่าวสาร

ประชุมการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมี ผอ. รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลทุกเขต ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com