ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผอ. และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คณะทำงานดำเนินการจัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ การบริหารจัดการของสนามสอบ และแนวปฏิบัติของสถานศึกษาก่อนสอบ การกำหนดวันในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 และการรับ – ส่งข้อสอบ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com