ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายดำเนินรายการ “ข่าวน่ารู้ครูเขต 1”)

  วันที่ 5 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายดำเนินรายการ “ข่าวน่ารู้ครูเขต 1”) โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณะทำงานฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายดำเนินรายการ “ข่าวน่ารู้ครูเขต 1”) ในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเพิ่มช่องทางการออกอากาศรายการ “ข่าวน่ารู้ครูเขต 1” ผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และ Youtube : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ รายการ “ข่าวน่ารู้ครูเขต 1” ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สวท.นครศรีธรรมราช) คลื่นความถี่ FM 93.5 MHz ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ผลงานนักเรียน ครู สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษา ให้สาธารณชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com