ข่าวสาร

ประชุมสัมมนาบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในการนี้ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและบุคลากร จากนั้น รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญให้กับบุคลกรเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ ผู้บริหาร และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้ร่วมกันรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com