ข่าวสาร

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี

  วันที่ 31 มกราคม 2566 นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อให้กลุ่มงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดการประชุมการปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมหลังใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com