ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูเอื้อมืออาชีพเพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน”

  วันที่ 28 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูเอื้อมืออาชีพเพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน” เพื่อให้เกิดและผลักดัน คนไกลการป้องกันยุติการรังแกในรงเรียน และมีการทำงานร่วมกันกับกลไกการช่วยเหลือนักเรียน สร้างความตระหนักเข้าใจรับรู้การล้อแกล้งรังแกกัน โดยมี ครูจากโรงเรียนบ้านคลองดิน โรงเรียนบ้านนาเคียน โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นศ.1 และโรงเรียนบ้านในถุ้ง โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นศ.4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com