อ.ก.ค.ศ.

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

  • บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
  • ประกาศผลย้าย ผอ.รอง ผอ.ครั้งที่ 1 ปี 2566

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com