จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นของโรงเรียนวัดป่าไหม้

  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นของโรงเรียนวัดป่าไหม้
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com