ข่าวสาร

สพป.นศ.1 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2567 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1และ นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2567 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จากนั้น นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่ม และได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com