ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านของครูภาษาไทย โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านของครูภาษาไทย โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ ครูภาษาไทยในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศึกษา เบ็ญจกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com