ข่าวสาร

มอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ผ้าห่มนาโน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 41 ผืน มอบกระเป๋าเป้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 89 ใบ โดยมี นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ข้าราชการครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเครือข่าย 3 นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ลานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงพระราชทานความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการพระราชทานผ้าห่ม กระเป๋า ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 เป็นประจำทุกปี นับว่าเป็นความโชคดีและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมอบให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ที่ได้ช่วยดูแลนักเรียนตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความโดดเด่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้ร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา จากนั้น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com