ข่าวสาร

กิจกรรมสวดด้าน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 มอบหมายให้ บุคลากร สพป.นศ.1 ร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมสวดด้าน เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา เวลา 14.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทั้งนี้ การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ได้กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสวดด้าน กิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนา กิจกรรมกวนข้าวยาคู กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏ กิจกรรมอัญเชิญผ้าพระบฏ กิจกรรมถวายผ้าพระบฏ กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเวียนเทียน

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com