ข่าวสาร

การประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศ รอบที่ 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศ รอบที่2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร1 สพป นครศรีธรรมราช เขต1
โดยในการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศ รอบที่ 2 สพฐ.ได้เปิดระบบให้เข้าไปรายงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 11 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการรายงานดังนี้
📍รายงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยระบุชื่อของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วภายใต้ของแต่ละโครงการ (ในแผนและนอกแผน) / ระยะเวลาที่ดำเนินการ / วัตถุประสงค์ / การดำเนินการ / สถานที่ดำเนินการ / ผลการดำเนินการ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ / ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ / ประเมินความสอดคล้อง นโยบาย จุดเน้น สพฐ.
📍ผลงานที่ภาคภูมิใจ วิธีการปฎิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com