ข่าวสาร

รับฟังการรายงานผลการนิเทศ การเตรียนความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้ง 7 เครือข่าย ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2567  นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้ารับฟังการรายงานผลการนิเทศ การเตรียนความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ทั้ง 7 เครือข่าย ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 ทั้งหมดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคาร 4

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com