ข่าวสาร

ผอ.สพป.นศ.1 รองฯ ผอ.สพป.นศ.1 ผอ.กลุ่มหน่วย ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งได้นำเสนอโครงการและผลงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) สหกรณ์สอนคุณธรรม โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายนิเทศ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สพป.นครราชสีมา เขต 1 3) โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4) กิจกรรม My life My love ผลงานของนักเรียนโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 5) หลักสูตรท้องถิ่น โครงการมักคคุเทศก์น้อย โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม.บุรีรัมย์ 6) ประวัติศาสตร์สุโขทัย EP:2 วัฒนธรรมและโบราณสถาน สู่ฐานการเรียนรู้ และ 7) การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ตามข้อบังคับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 จากนั้น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่ม/หน่วย และได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com