ข่าวสาร

ผอ.สพป.นศ.1 ประธานในการรายงานตัวของผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการรายงานตัวของผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 และ นางยุภา แซ่ลิ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับรายงานตัวฯ พร้อมด้วยผู้ได้รับคัดเลือกฯ ทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุม อาคารใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com