รับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com