ข่าวสาร

ร่วมต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ. 1 ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ในโอกาสตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานรางวัลของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com