ข่าวสาร

รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง กรณีบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง กรณีบ้านถูกไฟไหม้ พร้อมทั้งมอบเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว โดยมี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และมี ผอ. คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดดอนยาง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com