ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา10.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ดาวังปา
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ประธานเครือข่าย และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เพื่อสนองนโยบายการศึกษา และ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และได้กำหนดจุดเน้น เรื่องเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และ เพียงพอต่อการใช้สอย

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com