ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Active Learning และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการขยายผลให้กับครูในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Active Learning และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการขยายผลให้กับครูในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูแกนนำที่ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com