รับสมัคร

อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 และความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอก และวิชาเอกข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com