ข่าวสาร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 น. เวลา 08.00 น.  นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ และ นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้น นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการต่างๆและการดำเนินงานของกลุ่มงานภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com